No. 207 / 18.12.20 / Alviso Marina. Sunnyvale, CA / Mamiya 7
       
     
 No. 206 / 18.12.18 / Point Reyes, CA / Mamiya 7
       
     
 No. 205 / 18.12.18 / Wrecked. Inverness, CA / Mamiya 7
       
     
 No. 204 / 18.12.18 / Richmond, CA / Mamiya 7
       
     
 No. 203 / 18.11.08 / Bangkok / Hasselblad XPan
       
     
 No. 202 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan
       
     
 No. 201 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan
       
     
 No. 200 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan
       
     
 No. 199 / 18.10.19 / Milpitas / Mamiya 7
       
     
 No. 198 / 18.08.11 / Lady Liberty. New York, NY / Contax T2
       
     
 No. 197 / 18.08.11 / Lady Liberty. New York, NY / Contax T2
       
     
 No. 196 / 18.08.08 / High Line. New York, NY / Contax T2
       
     
 No. 195 / 18.08.06 / Sunset Park. Brooklyn, NY / Contax T2
       
     
 No. 194 / 18.08.06 / Maglia Rosa. Brooklyn, NY / Contax T2
       
     
 No. 193 / 18.07.30 / Andy Goldsworthy. San Francisco, CA / Mamiya 7
       
     
 No. 192 / 18.05.26 / Penny. Davenport, CA / Leica Q
       
     
 No. 191 / 18.02.08 / Asakusa / Leica Q
       
     
 No. 190 / 18.02.08 / Asakusa / Leica Q
       
     
 No. 189 / 18.02.07 / Warayakiya. Tokyo / Leica Q
       
     
 No. 188 / 18.02.07 /  Blade Runner . Tokyo / Canon 5D Mark IV
       
     
 No. 187 / 18.02.07 / Fuji. Tokyo / Canon 5D Mark IV
       
     
 No. 186 / 18.02.05 / Nonbei Yokocho. Tokyo / Leica Q
       
     
 No. 185 / 18.02.04 / Sunrise. Tokyo / Leica Q
       
     
 No. 184 / 18.02.02 / Tsukiji. Tokyo / Leica Q
       
     
 No. 183 / 18.02.02 / Ryan at Tsukiji. Tokyo / Leica Q
       
     
 No. 182 / 18.02.01 / Umbrella. Tokyo / Leica Q
       
     
 No. 181 / 18.01.31 / Ryan. Yokohama / Leica Q
       
     
 No. 207 / 18.12.20 / Alviso Marina. Sunnyvale, CA / Mamiya 7
       
     

No. 207 / 18.12.20 / Alviso Marina. Sunnyvale, CA / Mamiya 7

 No. 206 / 18.12.18 / Point Reyes, CA / Mamiya 7
       
     

No. 206 / 18.12.18 / Point Reyes, CA / Mamiya 7

 No. 205 / 18.12.18 / Wrecked. Inverness, CA / Mamiya 7
       
     

No. 205 / 18.12.18 / Wrecked. Inverness, CA / Mamiya 7

 No. 204 / 18.12.18 / Richmond, CA / Mamiya 7
       
     

No. 204 / 18.12.18 / Richmond, CA / Mamiya 7

 No. 203 / 18.11.08 / Bangkok / Hasselblad XPan
       
     

No. 203 / 18.11.08 / Bangkok / Hasselblad XPan

 No. 202 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan
       
     

No. 202 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan

 No. 201 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan
       
     

No. 201 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan

 No. 200 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan
       
     

No. 200 / 18.11.06 / Damnoen Saduak floating market. Bangkok / Hasselblad XPan

 No. 199 / 18.10.19 / Milpitas / Mamiya 7
       
     

No. 199 / 18.10.19 / Milpitas / Mamiya 7

 No. 198 / 18.08.11 / Lady Liberty. New York, NY / Contax T2
       
     

No. 198 / 18.08.11 / Lady Liberty. New York, NY / Contax T2

 No. 197 / 18.08.11 / Lady Liberty. New York, NY / Contax T2
       
     

No. 197 / 18.08.11 / Lady Liberty. New York, NY / Contax T2

 No. 196 / 18.08.08 / High Line. New York, NY / Contax T2
       
     

No. 196 / 18.08.08 / High Line. New York, NY / Contax T2

 No. 195 / 18.08.06 / Sunset Park. Brooklyn, NY / Contax T2
       
     

No. 195 / 18.08.06 / Sunset Park. Brooklyn, NY / Contax T2

 No. 194 / 18.08.06 / Maglia Rosa. Brooklyn, NY / Contax T2
       
     

No. 194 / 18.08.06 / Maglia Rosa. Brooklyn, NY / Contax T2

 No. 193 / 18.07.30 / Andy Goldsworthy. San Francisco, CA / Mamiya 7
       
     

No. 193 / 18.07.30 / Andy Goldsworthy. San Francisco, CA / Mamiya 7

 No. 192 / 18.05.26 / Penny. Davenport, CA / Leica Q
       
     

No. 192 / 18.05.26 / Penny. Davenport, CA / Leica Q

 No. 191 / 18.02.08 / Asakusa / Leica Q
       
     

No. 191 / 18.02.08 / Asakusa / Leica Q

 No. 190 / 18.02.08 / Asakusa / Leica Q
       
     

No. 190 / 18.02.08 / Asakusa / Leica Q

 No. 189 / 18.02.07 / Warayakiya. Tokyo / Leica Q
       
     

No. 189 / 18.02.07 / Warayakiya. Tokyo / Leica Q

 No. 188 / 18.02.07 /  Blade Runner . Tokyo / Canon 5D Mark IV
       
     

No. 188 / 18.02.07 / Blade Runner. Tokyo / Canon 5D Mark IV

 No. 187 / 18.02.07 / Fuji. Tokyo / Canon 5D Mark IV
       
     

No. 187 / 18.02.07 / Fuji. Tokyo / Canon 5D Mark IV

 No. 186 / 18.02.05 / Nonbei Yokocho. Tokyo / Leica Q
       
     

No. 186 / 18.02.05 / Nonbei Yokocho. Tokyo / Leica Q

 No. 185 / 18.02.04 / Sunrise. Tokyo / Leica Q
       
     

No. 185 / 18.02.04 / Sunrise. Tokyo / Leica Q

 No. 184 / 18.02.02 / Tsukiji. Tokyo / Leica Q
       
     

No. 184 / 18.02.02 / Tsukiji. Tokyo / Leica Q

 No. 183 / 18.02.02 / Ryan at Tsukiji. Tokyo / Leica Q
       
     

No. 183 / 18.02.02 / Ryan at Tsukiji. Tokyo / Leica Q

 No. 182 / 18.02.01 / Umbrella. Tokyo / Leica Q
       
     

No. 182 / 18.02.01 / Umbrella. Tokyo / Leica Q

 No. 181 / 18.01.31 / Ryan. Yokohama / Leica Q
       
     

No. 181 / 18.01.31 / Ryan. Yokohama / Leica Q